Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ site | Góp ý | Diễn đàn | English
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, MÔ TÔ THEO CHẾ DỘ TÀI SẢN DI CHUYỂN <==> HỌP BÁO CÔNG BỐ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ LUẬT HẢI QUAN <==> ĐẢNG ỦY CỤC HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XI) GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW NGÀY 14/05/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
TIỆN ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
 • Tra cứu biểu thuế tại Tổng cục Hải quan
 • Tra cứu biểu thuế tại Cục Hải quan Đồng Nai
 • Tỷ giá ngoại tệ
  Tỷ giá bình quân liên NH
  Ngày
  1 USD=21.036,00 VNĐ
  Tỷ giá ngày 23/07/2014
   Đơn vị Mua vào Bán ra
   USD 21.100,00  21.246,00 
   EURO 28.229,00  28.799,00 
  Số lượt : 772212
  Tin tức khác

  Tham gia ý kiến dự thảo các biểu mẫu thực hiện TT79/2009/TT-BTC

  Gửi về bằng đường công văn: 51 Nguyễn Huệ - TP Huế hoặc thư điện tử: hqtthue.nghiepvu@gmail.com

  Biểu mẫu TT79/2009/TT-BTC Tại đây


  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  CỤC HẢI QUAN TT.HUẾ

  -----------------------

  số: /HQTTH-NV

  V/v tham gia ý kiến dự thảo các

  biểu mẫu thực hiện TT79/2009/TT-BTC.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------------------

  Huế, ngày tháng 05 năm 2009

  Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh TT.Huế

  Thực hiện nội dung công văn số 2488/TCHQ-GSQL ngày 07/05/2009 của Tổng cục Hải quan về việc lấy ý kiến doanh nghiệp tham gia dự thảo các biểu mẫu để thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, nay Cục Hải quan Thừa Thiên Huế xin gửi đến quý doanh nghiệp các biểu mẫu dự thảo, đề nghị quý Doanh nghiệp nghiên cứu và tham gia ý kiến gửi về Cục Hải quan TT.Huế trước ngày 20/5/2009, để Cục Hải quan TT.Huế tổng hợp gửi Tổng cục Hải quan được kịp thời. ( Gửi về bằng đường công văn: số 51 Nguyễn Huệ - TP Huế hoặc thư điện tử :hqtthue.nghiepvu@gmail.com ).

  Trân trọng sự phối hợp của quý doanh nghiệp./.

  Nơi nhận:

  KT.CỤC TRƯỞNG

  - Như trên

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo Cục,

  (đã ký)

  - Lưu VT,NV.

  NGÔ BÌNH TÚ

 • Chủ trương đầu tư mở rộng kho xăng dầu Chân Mây và xây dựng Cảng cứng nhập xăng dầu tại Cảng Chân Mây
 • Hiệu lực áp dụng Thông tư 05/2009/TT-BTC, Thông tư 13/2009/TT-BTC, Thông tư 15/2009/TT-BTC
 • Giới thiêu thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài Chính
 • Chính sách nhập khẩu hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan năm 2009
 • Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Một số chính sách mới về ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TT-Huế
 • GIỚI THIỆU | KHAI BÁO ĐIỆN TỬ | Tra cứu mã hàng hoá | Tra cứu biểu thuế hàng hoá | Tra cứu văn bản về chính sách hàng hoá | Số liệu hàng hoá thống kê XNK | VĂN BẢN HẢI QUAN | VĂN BẢN BỘ NGÀNH | VĂN BẢN LUẬT | VĂN BẢN CHÍNH PHỦ | TIN TỨC DOANH NGHIỆP | HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG | PHONG TRÀO ĐOÀN THỂ | HỎI ĐÁP | LIÊN KẾT WEBSITE | BẢNG TỶ GIÁ TIỀN TỆ
    
  BẢN QUYỀN COPYRIGHT 2007 CỤC HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ
  ĐỊA CHỈ: 51 NGUYỄN HUỆ, THÀNH PHỐ HUẾ
  ĐIỆN THOẠI: +84+54 822276 - FAX: +84+54 824049 - EMAIL: INFO@CUSTOMHUE.GOV.VN